Kobi Türkiye'nin uzmanlık alanı "İhracata Yönelik Devlet Destekleri"dir.